Algemene voorwaarden

Ondanks alle zorg die OntruimingsExperts.nl aan de website besteed zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of onvolledige gegevens.

1. OntruimingsExperts.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op onze website aanwezig is.

2. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de dit slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik (of voor intern gebruik binnen uw bedrijf) Het is niet toegestaan de data ter beschikking te stellen aan derden.

3. OntruimingsExperts.nl stuurt uw offerteaanvraag direct door naar 5 geschikte bedrijven en staat vanaf dat moment buiten alle contact tussen u en de bedrijven waarmee u een eventuele relatie aangaat.

4. De bedrijven brengen hun offertes, direct aan u uit onder hun eigen naam, zonder tussenkomst van OntruimingsExperts.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

5. OntruimingsExperts.nl, geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk van de deelnemende bedrijven.

6. Nadat u een aanvraag heeft gedaan, nemen de bedrijven contact met u op om een afspraak met u te maken om de situatie te bekijken.

7. OntruimingsExperts.nl gaat voorzichtig om met de informatie die u bij de aanvraag heeft ingevuld.